Údržba zeleně

 

hlavni odrazka  Údržba travnatých ploch
    odrazka  Sekání trávníků – pravidelné i příležitostné,velké i malé plochy
    odrazka  Aplikace hnojiv a selektivních i totálních herbicidů
    odrazka  Provzdušňování, odmechování
    odrazka  Rekonstrukce trávníků doséváním
    odrazka  Úklid listí

hlavni odrazka  Údržba keřových ploch
    odrazka  Tvarování řezem
    odrazka  Aplikace hnojiv
    odrazka  Odplevelování mechanicky nebo selektivními herbicidy
    odrazka  Doplnění kůrového mulče

hlavni odrazka  Řez a tvarování dřevin
    odrazka  Výchovný řez
    odrazka  Okrasné tvarování
    odrazka  Redukce velikosti
    odrazka  Řez ovocných stromů a keřů
    odrazka  Živé ploty

hlavni odrazka  Kácení stromů
    odrazka  Volným způsobem
    odrazka  Postupným odřezáváním pomocí autoplošiny
    odrazka  Zajištění nezbytných úředních povolení

hlavni odrazka  Chemická likvidace rostlin
    odrazka  Kompletní odstranění celé vegetace
    odrazka  Selektivní postřiky

hlavni odrazka  Výřez náletových porostů